Humanistisch Kindcentrum Amsterdam

Op maandag 4 september 2017 is het eerste Humanistisch Kindcentrum Amsterdam van start gegaan. Het betreft een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang. Onderdeel ervan is de eerste humanistische basisschool van Nederland.

Tijdelijke locatie
Het Humanistisch Kindcentrum is in het schooljaar 2017/2018 tijdelijk gevestigd in het gebouw van SBO-Zuid Meander op de Winterdijkstraat 10 (Rivierenbuurt).
In juli 2018 verhuist het kindcentrum naar een prachtig nieuw gebouw aan de Peelstraat 171 (naast De Mirandabad).

Samen uniek
De school is dit schooljaar klein begonnen met een (reguliere) kleutergroep en groeit uit tot een compleet kindcentrum. De tijdelijke locatie is in Kolom SBO-Zuid Meander op de Winterdijkstraat (Rivierenbuurt). In juli 2018 verhuizen de scholen en de kinderopvang naar een prachtig nieuw gebouw. Het adres is Peelstraat 171, naast De Mirandabad. Het kindcentrum vormt dan samen met de Partou vestiging aan de Veluwelaan één geheel. 

Samen Uniek 

Het kindcentrum biedt humanistisch onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één pedagogisch visie onder één dak. Het is ook de eerste school in Amsterdam waar leerlingen van so, sbo (afkomstig van SBO Zuid, locatie St. Paulus en locatie Meander) en regulier onderwijs welkom zijn.
Partou verzorgt de dagopvang, VVE en buitenschoolse opvang met als uitgangspunt de doorgaande lijn van het kind. Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan. Ons motto is Samen uniek. We zijn we allemaal uniek en dat ontdekken we samen.

Humanisme
In ons Humanistisch Kindcentrum Amsterdam gaat de wereld voor kinderen open. Er is ruime aandacht voor samenleven (samen zijn, samen werken, samen spelen en leren omgaan met verschillen, andere achtergronden en meningen) volgens democratisch burgerschap en vreedzame school. Tegelijkertijd is er ook veel aandacht voor jezelf zijn en zelfontplooiing (een eigen mening vormen, kritisch nadenken en je eigen talenten leren kennen). Een actieve houding en een open blik op de wereld worden gestimuleerd.

Onze kernwaarden:
Verbondenheid: jij en ik wij horen erbij. Samen leven is jezelf kunnen zijn en om anderen denken.
Vrijheid: jij en ik wij zijn vrij. Samen zorgen wij dat vrijheid blijft voor iedereen.
Gelijkheid: jij en ik zijn gelijk en gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Samen leven is dat begrijpen en elkaar respecteren.
Redelijkheid: Jij en ik, wij kunnen zelf denken. Jij het ene, ik het andere. Zo komen wij er samen uit. Natuurlijkheid: Jij en ik, wij horen bij de natuur. Samen zorgen wij ervoor. Net als de natuur voor ons.


Inschrijven?
U kunt uw kind nu al inschrijven voor de reguliere kleutergroep op de tijdelijke locatie: Winterdijkstraat 10, 1079 GT Amsterdam. U kunt zich melden bij directeur Ine van Vuuren: i.vuuren@kolom-sbo-zuid.nl of 020-6466310.

Meer informatie?
www.humanistisch-kindcentrum
Directie van de scholen:
Ine van Vuuren, 020-6466310 en Kim van den Akker, 020-6731427.

Wat houdt humanisme in?
Zelf denken, samen leven
Zelf Verantwoordelijk voor eigen handelen
Denken Over waarden, grenzen, vrijheid
Samen Medeverantwoordelijkheid voor omgeving
Leven Kwaliteit van Leven

                                                                     -Humanistisch Verbond 2017- 

Omdat gewerkt wordt vanuit de humanistische grondslag zal ruim aandacht zijn voor samenleven volgens democratische waarden:  tolerantie, zelfbeschikking, gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid staan voorop. Hierbij past een open blik op de wereld en een actieve houding in en buiten de school. Iedereen is welkom, gelovig of ongelovig en ongeacht afkomst. Als je maar mee wilt doen, naar elkaar luistert en elkaar waardeert.

Elk mens is gelijkwaardig; je bent als mens waardevol; wat je ook kunt of niet kunt; je hoeft niet perfect te zijn,  want dat is niemand. Je mag steeds opnieuw beginnen; je bent goed zoals je bent mét je gaven en beperkingen maar altijd gericht op zelfontplooiing. Niemand leeft voor zichzelf alleen.
'De mens is de maat der dingen’ (citaat filosoof Protagoras).  
Mensen zijn - zonder voorbehouden, last en ruggenspraak - van zichzelf.

     Humanistisch Kindcentrum Amsterdam
     
Winterdijkstraat 10
     1079 GT Amsterdam
      M.i.v. september 2018:
      Peelstraat 171 1079 RN Amsterdam
        als onderdeel van de humanistische Alles-in-1-school